Comment on Świat podziemi

  1. Artist: Jerzy Srokowski

    Niee, akurat interpunkcja jest zwykle logiczna, tylko czysto składniowa. Jeśli tamto jest wtrąceniem, to faktycznie, bez przecinka. ;)

    "Nikt nie pisze tak przenikliwie słodko-gorzkiego dzieciństwa małych Jedi" - ano właśnie, właśnie, słodko-gorzkie to wszystko.

    Comment Actions