Actions

Work Header

Mýtické drabble

Chapter Text

Tam Lin

(Sada slov – šašek, zamordoval, dámy, potvrdil, liják, svůdce, komínů, pýše)

 

Dámy a pánové se proplétají Carterhaughským lesem a přeskakují potůčky. Zvonečky, chichot a šelest šatů jak křídla motýlí, šašci jedni. A přitom se chystá mord, obětování jednoho z nich pekelním silám. A možná vědí, proč se smějí. Tohle sedmiletí to možná nemá být nikdo z nich, nýbrž doopravdy ty. Na bílém oři jako beránek. Zachvěješ se a toužebně rozhlídneš. Kde jenom je? Kde je tvá Janet? Přišla jednou do tvého lesa, pro růži kvetoucí a nechala se svést, přišla i po druhé, pro růži jedovatou a zřekla se ji slibujíc, že přijde i po třetí, pro tebe.

A najednou to cítíš, útlou lidsky teplou ruku svírající se kolem tvého kotníku, tahající a když se pouštíš, propukáš v smích. Tak jak si byl unesen, tak budeš vysvobozen. Padáte si do náruče. Ale vílám se to nelíbí.

„Krádež! Musí ho pustit!“

A jak ledovej liják smáčí tě kouzlo, cítíš proměnu.

Slizká ropucha.

„Drž mě, Janet, prosím tě, drž.“

Jedovatý had.

„Drž mě. Janet, prosím tě.“

Pichlavý jež.

„Drž mě, Janet, prosím.“

Drápající výr.

„Drž mě, Janet.“

Vzteklý pes.

„Drž me.“

Rozzuřený divočák.

„Drž.“

Uhlík, žhnoucí uhlík ze dna komína a dívka křičí.

„Nemůžu!“

A pouští tě do tůně, ale už je dokonáno a jak se z vody zvedáš, jsi opět sám sebou. Svobodný člověk.

A ať se pyšná Královná vil vzteká kolik chce, musí vás nechat jít a vy běžíte, běžite, svou lásku v ranním slunci sňatkem stvrdit.