Actions

Work Header

Rayllum Birthday Bash PL

Chapter Text

-Słuchaj, mam pewien problem...

-Jaki? Powiedz, wysłucham cię przecież, wiesz o tym.

-Widzisz... zawsze, jak próbuję cię uszczęśliwić, mam wrażenie, że nie potrafię. Owszem, uśmiechasz się i w ogóle, ale wydaje mi się, że robię coś źle... Powiedz, czy jest coś, czym naprawdę cię uszczęśliwię?

-Oczywiście! Jest taka jedna rzecz.

-Co to?

-Głuptasie, to proste przecież. Twoja obecność jest najlepszym prezentem!